Lista zakupów

0 szt. - 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Polityka bezpieczeństwa „Yappy Kids” sp. z o.o.

 
Jako firma, szczególnie dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, a nasza praca jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119). Gwarantujemy Państwu jawną i uczciwą politykę przetwarzania danych osobowych. 
 
1. Administratorem danych jest „Yappy Kids” sp. z o.o. (zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej, nr rejestracji 40103862792, adres prawny: ul. Zemitana 9, Ryga, LV-1012, Łotwa; dalej – Yappy Kids) i wypełnia ona postanowienia Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 
 
Dane Rozporządzenie wyjaśnia, w jaki sposób Yappy Kids przetwarza dane osobowe podczas oferowania usług. Polityka ochrony danych obejmuje zarządzanie i korzystanie z wszelkiego rodzaju danych, których zebranie możliwe jest na stronach internetowych Yappy Kids, podczas wymiany maili, w aplikacjach, widgetach, ankietach, umowach, a także te, które otrzymuje z innych źródeł. 
 
Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych 
 
2. Bez względu na to, z jakiego kraju korzystają Państwo z usług Yappy Kids, podczas przetwarzania danych osobowych działają postanowienia Rozporządzenia.
 
3. „Yappy Kids” sp. z o.o. informuje, iż poprzez ukazanie swojego adresu e-mail, wyrażają Państwo zgodę na dodanie go do bazy danych i w efekcie może on zostać wykorzystany do wysłania aktualizacji dotyczących statusu zamówienia na stronie www.yappy.pl, a także do kontaktu w kwestii szczegółów zamówienia lub wysyłki newslettera i ofert specjalnych (nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu).
 
4. Są Państwo poinformowani o tym, że dzięki stronie internetowej www.yappy.pl „Yappy Kids” sp. z o.o. lub strona trzecia, która działa w imieniu www.yappy.pl może kompletować i przechowywać dane, które pozwalają sprawdzić i analizować następujące czynniki:
 
4.1. ogólna ilość odwiedzin strony;
4.2. ilość odwiedzających konkretne podstrony.
4.3. nazwy domen dostawców internetu, z których korzystają osoby odwiedzające www.yappy.pl;
4.4. adresy IP;
4.5. inne dane, których wykorzystanie ma na celu administrację systemem, a także kontrolę zasobu www.yappy.pl oraz planowanie jego usprawnień.
 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 
6. „Yappy Kids” sp. z o.o. korzysta z danych osobowych w następujących celach: 
 
- stworzenia, zawarcia i wysyłki umowy o okazaniu usług i umowy na odległość;
- analizy i planowania biznesowego;
- zatrudnienia pracowników i zarządzania personelem;
- rozpatrywania i zarządzania zamówieniami;
- wysyłki newslettera.
 
Okres przechowywania danych osobowych
 
7. „Yappy Kids” sp. z o.o. przechowuje Państwa dane osobowe dla określonych celów, zgodnie z wymaganiami i zarządzeniami aktów normatywnych dopóty, dopóki zachowany zostaje przynajmniej jeden z następujących kryteriów:
 
- dopóki „Yappy Kids” sp. z o.o może realizować swoje interesy, określone wewnętrznymi aktami normatywnymi.
- dopóki „Yappy Kids” sp. z o.o zobowiązana jest prawnie do przechowywania danych osobowych, zgodnie z aktami normatywnymi.
- dopóki istnieje zgoda podmiotu przekazującego swoje dane osobowe, jeżeli nie istnieje inna przesłanka dla wykorzystywania danych osobowych.
 
Pliki cookies 
 
8. Pliki cookies to dane tekstowe, które przechowywane są w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika strony, celem poprawy pracy strony. Zachowane pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa komputer. Przy kolejnej wizycie na stronie „Yappy Kids” sp. z o.o i podczas wykorzystywania podstron dostępnych jedynie po wprowadzeniu hasła, pliki cookies pomogą uniknąć kolejnego wprowadzania danych osobowych.
 
 
Dlaczego „Yappy Kids” sp. z o.o. korzysta z plików cookies? 
 
9. „Yappy Kids” sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:
 
- kierowania sesjami i autentyfikacji użytkowników;
- zapewnienia funkcjonalności strony;
- otrzymania danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających stronę – ilości użytkowników, godziny, czasu spędzonego na stronie;
- ulepszenia efektywności działania strony.
 
10. Podstawą prawną dla wykorzystywania danych osobowych zawartych w plikach cookies jest ustawowy interes firmy  „Yappy Kids” sp. z o.o.
 
11.  „Yappy Kids” sp. z o.o. nie wykorzystuje plików cookies do śledzenia przyzwyczajeń użytkowników, dlatego też  „Yappy Kids” sp. z o.o. informuje o korzystaniu z plików, ale nie prosi o Państwa zgodę na umieszczenie plików cookies zgodnie z wymaganiami prawa.
 
12.  „Yappy Kids” sp. z o.o. nie wiąże adresu IP i adresu e-mail z danymi, pozwalającymi na identyfikację użytkownika. Oznacza to, że sesja każdego użytkownika jest zarejestrowana, jednak użytkownik www.yappy.pl pozostaje anonimowy.
 
 
Pliki cookies osób trzecich 
 
13. Na stronie  „Yappy Kids” sp. z o.o. mogą znajdować się pliki cookies osób trzecich, takich jak Google Analytics. Narzędzie Google Analytics jest udostępnione przez firmę Google Inc. (zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych), która jest w posiadaniu danych statystycznych zebranych przy pomocy danego narzędzia.
 
 
 
Kontrola plików cookies 
 
14. Podmioty przekazujące pliki cookies mogą je w dowolnej chwili usunąć (więcej informacji na stronie www.youronlinechoices.com/pl/)
15. Mogą Państwo usunąć wszystkie pliki cookies, które przechowywane są na Państwa komputerze, a także ustawić przeglądarkę tak, aby nie pozwalała na ich zapisywanie. Jednakże w takim przypadku, za każdym razem gdy będą Państwo korzystać z naszych usług, będą Państwo musieli potwierdzać niektóre dane ręcznie, a niektóre funkcje strony mogą być dla Państwa niedostępne.
 
Okres przechowywania danych osobowych i ich odbiorcy 
 
16. W sytuacjach przewidzianych przez prawo, „Yappy Kids” sp. z o.o. może przekazywać informacje osobom trzecim. Oprócz tego, „Yappy Kids” sp. z o.o. może korzystać z usług zewnętrznych dla zapewnienia bardziej efektywnej pracy.
 
Aby wykonywać dla Państwa określone usługi, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym partnerom: 
 
- przedsiębiorstwom wykonującym usługi kurierskie, które dostarczają Państwu towary na określony adres;
- naszym producentom, którzy dostarczają Państwu towary bezpośrednio (np. części zapasowe);
- przedsiębiorstwom okazującym usługi finansowe, z którymi zawierają Państwo umowę o kupnie towaru na raty;
- przedsiębiorstwom zajmującym się telefoniczną obsługą klienta (call-centre)
- przedsiębiorstwom lub prywatnym specjalistom wykonującym usługi w zakresie składania mebli oraz usuwania wad towarów; 
- przedsiębiorstwom (magazynom) zajmującym się przygotowaniem towarów do przekazania kurierom i klientom;
- przedsiębiorstwom wykonującym usługi w sferze działalności na rynku i marketingu;
- przedsiębiorstwom zajmującym się oceną jakości okazania usługi.
 
16.1. Państwa dane osobowe, które wykorzystywane są na podstawie Państwa zgody, znajdują się w użyciu i przechowywane są do dnia, w którym Państwa zgoda zostanie cofnięta.
 
Dostęp do swoich danych osobowych i pozostałe prawa podmiotu przekazującego dane
 
17. Aby otrzymać informacje dotyczące danych osobowych, które wykorzystuje „Yappy Kids” sp. z o.o., należy zwrócić się do „Yappy Kids” sp. z o.o. z pisemnym wnioskiem. Wnioski wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dane osobowe należy wysyłać na adres: ul. Zemitana 9, LV-1012 Ryga, Łotwa.
18. Podmiot przekazujący dane ma prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich wykorzystywania, sprzeciwu wobec ich wykorzystywania, oraz żądania wniesienia poprawek zgodnie z zasadami Rozporządzenia UE.
19. „Yappy Kids” sp. z o.o. kontaktuje się z podmiotem przekazującym dane wykorzystując otrzymane od niego informacje (numer telefonu, e-mail, adres zamieszkania).
20. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone, mają Państwo prawo zgłoszenia skargi do instytucji zajmującej się nadzorem nad przestrzeganiem zasad zabezpieczenia danych osobowych.
 
  
 
Prawo do cofnięcia zgody na korzystanie z danych osobowych
 
21. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało rozpoczęte i odbywa się za zgodą podmiotu, podmiot może wystąpić o cofnięcie zgody poprzez wysłanie wniosku na adres: info@yappy.lv.
22. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, które miało miejsce w czasie, gdy zgoda klienta została wyrażona i pozostawała aktywna. Po cofnięciu zgody nie istnieje możliwość zatrzymania przetwarzania danych wykonywanego w celu pozostania w zgodności z innymi prawami i obowiązkami.
23. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego profilu poprzez wysłanie wniosku na adres info@yappy.lv. Wniosek zostanie przyjęty jedynie wtedy, gdy wysłany został z adresu, który został użyty do rejestracji profilu użytkownika.
 
Zmiany polityki bezpieczeństwa 
 
24. „Yappy Kids” sp. z o.o. posiada prawo do zmiany Polityki bezpieczeństwa w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.yappy.pl.